Prawa i obowiązki posiadacza karty

Duże zainteresowanie kartami kredytowymi sprawia, że starają się obecnie o nie nawet te osoby, które nie dysponują dużą wiedzą na temat funkcjonowania systemu bankowego. Wypada zatem podkreślić, że właściciel karty ma pewne prawa, których nie wolno mu odbierać, posiada jednak również obowiązki, z których powinien się wywiązywać.

Najważniejszym obowiązkiem posiadacza karty kredytowej jest oczywiście jej odebranie, dopóki bowiem karta nie znajduje się w jego rękach, nie ma on również możliwości korzystania z niej.

Niektóre banki przypominają swoim klientom również o obowiązku stworzenia własnego kodu identyfikacyjnego (znanego zazwyczaj jako kod PIN), taka praktyka zwiększa bowiem bezpieczeństwo właściciela karty i gwarantuje instytucji finansowej, że żaden z jej pracowników nie będzie dysponował wiedzą pozwalającą mu na oszukanie klienta, a w konsekwencji – na przedstawienie banku w złym świetle.

Wielu posiadaczy kart kredytowych zapomina jednak, że ciąży na nich jeszcze jeden obowiązek, którego zaniedbanie może mieć dla nich wyjątkowo przykre konsekwencje. Mowa tu o obowiązku podpisaniu karty w taki sposób, w jaki zazwyczaj podpisujemy dokumenty tak, aby można było w ten sposób zidentyfikować zarówno właściciela środka płatniczego, jak i osobę, która się pod niego podszywa.

Bank nakłada na swojego klienta również zobowiązania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa środka płatniczego. Nikt nie nakaże mu oczywiście dokonywania transakcji kartą wyłącznie w godnych zaufania sklepach internetowych, banki przypominają jednak o zakazie trzymania karty kredytowej w tym samym miejscu, w którym znajduje się informacja o kodzie identyfikacyjnym.

Właściciel nie może również przekazywać informacji o kodzie PIN osobom nieupoważnionym, jeżeli bowiem nie dostosuje się do tego zalecenia, będzie odpowiadał za zobowiązania zaciągnięte na jego rachunek przez te osoby. W przypadku utraty banku osoba, która z niej korzysta musi poinformować o tym niezwłocznie organ, który ją wydał, zwlekanie może bowiem wiązać się z koniecznością ponoszenia kosztów transakcji dokonanych przez złodzieja.

Bank ma również prawo wiedzieć, jakimi danymi osobowymi posługuje się jego klient, ten ostatni powinien więc informować go o zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie imienia lub nazwiska. Warto pamiętać o tym obowiązku również dlatego, że brak zgodności w dokumentach bankowych może w znaczący sposób wydłużać czas, jaki upływa od chwili zgłoszenia kradzieży karty, do momentu jej unieważnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *