Odsetki a karta kredytowa

Wielu klientów decydujących się na założenie karty kredytowej nie zastanawia się nad tym, z jakimi kosztami będzie trzeba liczyć się wówczas, gdy zechce się ją spłacić. Zazwyczaj zakłada się przecież korzystanie z karty z umiarem i w ramach tak zwanego okresu bezodsetkowego.

Niestety, życie pisze różne scenariusze, wybierając kartę kredytową dobrze więc zwrócić uwagę na jej oprocentowanie, jeżeli bowiem okaże się, że jest ono zbyt wysokie możemy popaść w spore tarapaty. Badania prowadzone przez ekonomistów potwierdzają, że blisko trzydzieści procent Polaków zaciąga kredyt na karcie kredytowej nawet wówczas, gdy początkowo nie planowało takiego posunięcia. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten jest jeszcze większy i dotyczy nawet pięćdziesięciu procent posiadaczy karty. Przytoczone tu dane stanowią potwierdzenie tego, że oprocentowanie karty kredytowej powinno być jednym z najważniejszych kryteriów jej wyboru.

Jeżeli nie spłacimy całkowitej kwoty zadłużenia na karcie kredytowej do dnia zapłaty, bank naliczy odsetki wg rodzaju dokonanych operacji np. nowych transakcji bezgotówkowych oraz poprzednich transakcji, które nie zostały jeszcze w pełni spłacone.

Co wpływa na odsetki karty kredytowej?

Poza oprocentowaniem oraz utrzymywaniem się salda zadłużenia istnieją trzy czynniki określające wielkość odsetek obciążających kartę:

  • długość okresu bezodsetkowego
  • rodzaj transakcji
  • wysokość oraz termin spłat

Jeszcze przed obciążeniem karty kwotą, której nie spłacimy gdy trwa okres bezodsetkowy warto zorientować się, jak wygląda procedura naliczania odsetek. Okazuje się, że w tym konkretnym przypadku są one wyliczane przez pracownika banku w tym dniu, w którym przygotowuje on miesięczne zestawienie operacji wykonanych z wykorzystaniem karty kredytowej.

Co ważne, wysokość odsetek jest wyliczana oddzielnie dla każdego dnia, w którym na karcie pojawiło się zadłużenie niespłacone w okresie bezodsetkowym. Saldo zadłużenia mnożone jest przez 1/365 oprocentowania rocznego (możemy się z nim zapoznać analizując zapisy umowy zawartej z bankiem), a dopiero potem wszystkie uzyskane w ten sposób kwoty są sumowane.
Decydując się na wykorzystywanie karty kredytowej musimy pamiętać i o tym, że wiele banków inaczej wylicza odsetki wówczas, gdy mamy do czynienia z transakcjami gotówkowymi i bezgotówkowymi. Zazwyczaj oprocentowanie tych pierwszych jest wyższe, bywa zaś i tak, że nalicza się je nawet w trakcie trwania okresu bezodsetkowego.

Warto mieć jednak na uwadze to, że wszystkie ustalenia w tym zakresie znajdują się w treści umowy zawartej z bankiem, nie możemy zatem mówić o tym, że zostaliśmy zaskoczeni przez tę instytucję finansową.

Chcąc uniknąć spłacania odsetek, na które nie jesteśmy przygotowani warto pamiętać również o terminowym przelewaniu środków finansowych na kartę. Wiele osób zapomina o tym, że dla banku ma znaczenie dzień, w którym transakcja taka zostanie sfinalizowana, a nie dokonana, często więc odkładanie jej na ostatni dzień okresu bezodsetkowego ma przykre konsekwencje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *