nav-left cat-right
cat-right

Dwa razy zastanów się zanim klikniesz OK

Dwa razy zastanów się zanim klikniesz OK

W serwisie internetowym iPKO, wykonując polecenie przelewu na koniec całej operacji w okienku wyskakuje powiadomienie, w którym bank informuje, iż konsultant może zadzwonić do nas z zapytaniem potwierdzenia danych adresata przelewu. Robiliśmy już kilkadziesiąt przelewów internetowych i nikt do nas nie zadzwonił. Zastanawiające jest to, czy myląc się np. w danych adresata czy numerze rachunku bankowego, winę ponosimy my, czyli zlecający czy bank za błędną weryfikację. Z czysto logicznych pobudek, bądź też tak na chłopski rozum, winę ponosi zlecający, przecież mama zawsze powtarzała sprawdzaj 5 razy. Okazuje się, że nie do końca.

Poszperaliśmy trochę w internecie i znaleźliśmy na portalu Skrabiec.biz wypowiedź adwokata, w której kwestionuje on niejako przeświadczenie, iż to klient winien płacić za pomyłkę w wypełnieniu adresu bądź numeru rachunku odbiorcy.

Powołując się na art. 354 § 1 i art. 355 kodeksu cywilnego, który brzmi:

§ 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom

(…)

§ 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).

§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.*

oraz wyrok Sadu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. I CSK 205/08), okazuje się, że bank ma obowiązek sprawdzenia czy dane w poleceniu przelewu są zgodne. Innymi słowy czy adres i numer rachunku bankowego należą do beneficjenta przelewu.

Można byłoby się teraz zastanowić kto faktycznie poniesie winę za niewłaściwe wypełnienie formularza przelewu bank czy klient. Czy wyrok Sądu Najwyższego będzie miał zastosowanie w praktyce pomyłkowej przeciętnego Kowalskiego. Cóż nie gdybajmy po prostu słuchajmy rad mamy i sprawdźmy 5 razy poprawność danych wpisywanych do formularza przelewu.

Źródło:
skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/07_09_2011.htm

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 Kodeks Cywilny.

Opinie i pytania

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *